SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - CO TRZEBA ZAŁATWIĆ U NOTARIUSZA
  • Porady
  • SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - CO TRZEBA ZAŁATWIĆ U NOTARIUSZA
Niezależnie od tego czy zamierzasz kupić czy sprzedać nieruchomość - nie obędzie się bez wizyty u notariusza i związanych z tym kosztów.

Nie ma przepisów, które regulowałyby, jakie dokładnie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży nieruchomości. Notariusze zawsze żądają kilku, aby zapobiec pomyłkom i zniwelować potencjalne oszustwa. Najważniejszym z takich dokumentów jest odpis z księgi wieczystej. Mówi on o tym, kto jest właścicielem nieruchomości oraz czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Głównym dokumentem, który należy sporządzić przy sprzedaży nieruchomości jest akt notarialny. Ustawa o notariacie definiuje go jako dokument urzędowy, potwierdzający wyrażenie woli stron. Gwarantuje on pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego. Przed podpisaniem powinien zostać odczytany przez notariusza, aby strony mogły wnieść ewentualne zastrzeżenia i poprawić jego treść. Oryginał aktu notarialnego zostaje w kancelarii, natomiast strony otrzymują jego wypisy, które mają taką samą moc, jak oryginał.

Opłata za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych wynosi 6 zł + VAT za każdą stronę. Zwyczajowo wykonuje się 5 wypisów, co łącznie kosztuje w granicach 250-350 zł. Notariusz pobiera również wynagrodzenie. W przypadku poświadczenia własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach należy się przygotować na opłatę około 20 zł, natomiast za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu – 40 zł.

Przepisy prawne nie określają dokładnie wysokości opłat za czynności notarialne, lecz istnieje rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które mówi o maksymalnych stawkach taksy notarialnej. Jej wysokość jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Ostateczna cena zaś zależy wyłącznie od notariusza i jest ustalana indywidualnie. Na transakcji zarabia też fiskus - płaci się bowiem podatek od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% wartości nieruchomości.

Poniżej zestawienie maksymalnych stawek opłaty notarialnej przy akcie notarialnym (w zależności od wartości jego przedmiotu):

- do 3 tys. zł – 100 zł
- powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki ponad 3 tys. zł
- powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki ponad 10 tys. zł
- powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki ponad 30 tys. zł
- powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 tys. zł
- powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł
- ponad 2 mln zł – 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł

Maksymalna opłata za akt notarialny nie może przekroczyć 10 tys. zł, a jeśli kupuje się mieszkanie od kogoś z najbliższej rodziny najwyższa możliwa opłata to 7,5 tys. zł Dodatkowo niektóre transakcje mieszkaniowe objęte są opłatą ulgową.

U notariusza można również uzyskać:
- poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie, np. na pełnomocnictwie
- pomoc w załatwieniu formalności w sądzie (poprzez złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej lub o dokonanie wpisu do niej)
- uwierzytelnienie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu z jego oryginałem, np. wyciągu z KRS czy wyroku
- poświadczenie daty okazania dokumentu (ma to niebagatelne znaczenie w kwestiach dochodowych - jest gwarancją istnienia dokumentu w dniu, gdy pokazano go notariuszowi)
- przechowanie dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych (w przypadku, gdy jest to związane z inną czynnością przeprowadzą w danej kancelarii)
- sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia spółki

rejent.rzeszow.pl Notariusz Rzeszów