AKT NOTARIALNY: ORYGINAŁ A WYPISY
  • Porady
  • AKT NOTARIALNY: ORYGINAŁ A WYPISY
Dlaczego nie można otrzymać oryginału aktu notarialnego sporządzonego u notariusza? Czy wypis nie jest mniej ważny? Dlaczego oba dokumenty różnią się numeracją?

Zasady dotyczące oryginału i wypisu aktu notarialnego są zawarte w samym dokumencie i odczytywane przez notariusza przy klientach w formie pouczenia. Zgodnie z art. 95 prawa o notariacie oryginał aktu notarialnego nie może być wydawany poza miejsce jego przechowywania, czyli kancelarię notarialną. Dokument przebywa tam przez 10 lat od czasu sporządzenia, a po upływie tego okresu notariusz przekazuje go do sądu wieczystoksięgowego odpowiedniego dla siedziby kancelarii.

Klient otrzymuje wypis aktu notarialnego, który ma taką samą moc, jak oryginał oraz jest dokładnym powtórzeniem jego treści. Wydanie wypisu następuje dopiero po podpisaniu aktu. Oryginał jest opatrzony podpisami notariusza i każdej z zainteresowanych stron, natomiast wypisy są podpisane wyłącznie przez notariusza.

Ilość wypisów sporządza się w zależności od rodzaju umowy - poza obiema zainteresowanymi stronami wypisy muszą otrzymać jeszcze odpowiednie urzędy, najczęściej są to: sąd wieczystoksięgowy, urząd gminy, urząd skarbowy czy starostwo powiatowe. Dodatkowe wypisy - w nieograniczonej ilości - mogą być sporządzone zawsze w godzinach pracy kancelarii. Po upływie 10 lat trzeba już udać się do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego, aby uzyskać wypis.

Akt notarialny różni się od wypisu numeracją - numer na pierwszej stronie wypisu, opisuje jakim numerem został opatrzony oryginał, a na ostatniej stronie numer, którym opisany został wypis.

rejent.rzeszow.pl Notariusz Rzeszów