Notariusz Rzeszów
  • Notariusz Rzeszów

Czynności, które polegają na poświadczeniu (np. podpisu), wykonywane są bezzwłocznie, a wszystkie usługi świadczone są rzetelnie i zgodnie z etyką zawodową oraz ustawą "Prawo o notariacie" z dnia 14 lutego 1991 roku.
Do obowiązków naszej kancelarii należą: sporządzanie aktów notarialnych (m.in. umowa darowizny, protokoły zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, umowa sprzedaży, testament), sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych), sporządzanie poświadczenia (np. podpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem), sporządzanie projektów dokumentów (np. aktów, oświadczeń), doręczanie oświadczeń, przyjmowanie na przechowanie dokumentów (także papierów wartościowych oraz pieniędzy), spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzanie odpisów dokumentów oraz inne czynności.

nowoczesne łóżka
suplementy na masę
schody drewniane podkarpacie
projektowanie wnętrz Rzeszów