Dokumenty
  • Dokumenty

Dokumentem obowiązkowym w przypadku każdego rodzaju świadczenia notarialnego jest dowód tożsamości, może to być zarówno dowód osobisty, jak i paszport, czy też karta pobytu w przypadku cudzoziemca. Pozostałe dokumenty ustalane są na podstawie rodzaju sprawy oraz jej okoliczności. Na początku można dostarczyć osobiście albo przesłać do kancelarii kopie lub skany dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej, jednak oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu czynności.
Jeżeli sprawa dotyczy przedmiotu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należy wcześniej podać numer księgi wieczystej lub przedstawić odpis, który ułatwi ustalenie rodzaju potrzebnych dokumentów.
Zachęcamy do kontaktu zarówno osobistego, jak i telefonicznego oraz mailowego. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

nowoczesne łóżka
suplementy na masę
schody drewniane podkarpacie
projektowanie wnętrz Rzeszów