data dodania: 2021-01-20 10:09:24

Zakres usług rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową, do której uprawnienia można dostać po spełnieniu szeregu wymogów, a także zadania egzaminu zawodowego w zakresie szacowania nieruchomości oraz otrzymania tytuły. Osoby ze wspomnianymi uprawnieniami podlegają wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych i mogą wykonywać działalność zawodową.

Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana, posiada wyższe wykształcenie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, a także odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która potrafi korzystać z rejestrów oraz ewidencji, które są prowadzone przez sądy oraz organy administracji publicznej, oraz z innych dokumentów, które są niezbędne przy szacowaniu wyceny nieruchomości https://www.wycenanieruchomoscisk.pl/ , np. z ksiąg wieczystych czy rejestrów zabytków. 

Jaki jest zakres usług rzeczoznawcy majątkowego? Przede wszystkim wycenienie nieruchomości, wycena gruntów, działek, mieszkań, hipotek, spadków, a nawet budowy. Wspomniane wyceny najczęściej sporządzane są w przypadku zamiany, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, jak również zabezpieczenia kredytów hipotecznych, zmiany opłat za użytkowanie czy określenia podatków od spadków i darowizn. Rzeczoznawca majątkowy ma za zadanie sporządzić kosztorys nieruchomości w postaci operatu szacunkowego dla działki, mieszkania, domu, a także innych nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy współpracuje zarówno z osobami fizycznymi, jak i z przedsiębiorstwami, urzędami i bankami. Rzetelny i zaufany rzeczoznawca majątkowy powinien sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów - zapewniać poufność informacji, jak również sporządzać profesjonalną dokumentację. Warto wybrać zaufanego rzeczoznawcę majątkowego, który zawsze będzie działał na korzyść swojego klienta. 

Polecamy

Najnowsze artykuły

czytaj wiecej

Najnowsze opinie