data dodania: 2020-08-27 08:37:52

Zakres usług Kancelarii Notarialnej

Czynności notarialne może wykonywać osoba, która szkoliła się na stanowisko notariusza — przestrzega przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej w sposób bezwzględny. Jednym z głównych działań notariusza jest dokładnie objaśnienie poszczególnym stronom skutków prawnych, które mogą wyniknąć z dokonanych przez nich czynności.

Notariusz musi zadbać nie tylko o interesy stron, które ubiegają się o wykonanie czynności, ale również o dobro stron trzecich, które mogą zostać dotknięte przez wspomniane czynności. Wszelkie czynności notarialne powinny być przeprowadzone w kancelarii notarialnej, jednakże można je przeprowadzić poza kancelarią w szczególnych okolicznościach.
Forma przeprowadzania czynności notarialnych, a także zakres wspomnianych czynności jest określony w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku w Prawach o notariacie. Przyjmuje się, że czynności notarialne obejmują przede wszystkim czynności, którym można nadać formę aktu notarialnego — jest to pismo urzędowe, które jest zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami.
Notariusz w kancelarii notarialnej zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem aktów notarialnych, czyli wszelkiego typu umów w postaci darowizny, przeniesienia własności nieruchomości, majątków małżeńskich, sprzedaży, spółek czy podziału spadku. Notariusz podczas swojej pracy sporządza również akty poświadczenia dziedziczenia, tj. testamenty, a nawet przygotowuje poświadczenia, które gwarantują oryginalność własnoręcznego podpisu, zgodności kopii z oryginalnym dokumentem.
Zadaniem notariusza jest również spisanie protokołu ze spotkań spółek, organizacji, wspólnot — ich przebieg oraz zdarzenia, które niosą ze sobą skutki o charakterze prawnym. Zakres usług kancelarii notarialnej obejmuje również depozyt notarialny, tj. przechowywanie pieniędzy, wartościowych papierów oraz dokumentów w danym okresie czasowym. Do czynności notarialnych należy również sporządzanie odpisów i wyciągów dokumentów, a także sporządzanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów notarialnych.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Pożyczka hipoteczna dla przedsiębiorców z sektora MŚP
Prawnik, radca prawny, adwokat - kim są i jakie mają uprawnienia?
Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
czytaj wiecej

Najnowsze opinie