data dodania: 2021-03-10 07:57:53

Władza sądownicza w Polsce

Władzę sądowniczą w Polsce stanowią Sądy oraz Trybunał Konstytucyjny. Podzielone są one według instancji, ale też pewnych dziedzin codziennego funkcjonowania. Warto się zapoznać z polskim systemem sądownictwa, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam mieć z nim do czynienia. 

 

Na czele wszystkich sądów stoi Sąd Najwyższy. Sprawuje on nadzór nad pozostałymi sądami w Polsce, a także trafiają do niego kasacje ustanowione przez sądy powszechne. Można się do niego również odwoływać od orzeczeń wydawanych w sądzie okręgowym. Składa się on z czterech izb:cywilnej, karnej, wojskowej i Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Następnie po Sądzie Najwyższym w polskim sądownictwie najważniejsze instancje to sądy powszechne i sądy szczególne. Sądy powszechne dzielą się na apelacyjne, okręgowe i rejonowe.
Sądy szczególne zaś na sądy wojskowe i administracyjne. Sady powszechne rozpatrują sprawy związane z prawem karnym, ubezpieczeń społecznych, prawem pracy, cywilnym, karnym, a także prawem rodzinnym. W razie odwołania od wyroku sądu kolejno jest on rozpatrywany przez wyższy rangą sąd powszechny. Sądy szczególne zaś zajmują się specjalnymi dziedzinami prawa. Sądy wojskowe orzekają w sprawach związanych z siłami zbrojnymi kraju. Sądy administracyjne zaś kontrolują wydawane przez organy administracyjne decyzje, podejmują one uchwały oraz rozstrzygają spory obywateli z organami administracji.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
Elektroniczny obieg dokumentów
Prawo a sprzedaż wysyłkowa
czytaj wiecej

Najnowsze opinie