data dodania: 2021-03-10 08:46:51

Przestępstwo a wykroczenie- czym się różnią?

Terminy przestępstwo i wykroczenie nie mogą być stosowane zamiennie. Oznaczają one bowiem inny rodzaj postępowania, które jest karane w prawie polskim. Z tego względu warto poznać podstawowe różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. 

 

Przestępstwo jest czynem zabronionym o dużej szkodliwości społecznej. Stanowi ono czyn karalny, zawiniony oraz bezprawny. Przestępstwo jest także regulowane przez kodeks karny. Można je podzielić na zbrodnie i występki. Występki są karane karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności co najmniej na miesiąc. Zbrodnia zaś karana jest pozbawieniem wolności na okres przynajmniej trzech lat. To czyn, który popełniony jest umyślnie, celowo, więc grozi za niego wyższa kara. Ktoś celowo popełnia dane przestępstwo i niejednokrotnie nie żałuje tego czyny.
Występek może być popełniony umyślnie lub nieumyślnie, jednak jest również czynem szkodliwym.Wykroczenia zaś są regulowane przez kodeks wykroczeń. Grozi za nie nagana, kara grzywny, ograniczenie wolności na okres miesiąca lub pozbawienie wolności jednak na czas od pięciu do dwudziestu dni. Od razu rzuca się w oczy więc jego lżejsze traktowanie. Wykroczenie może być popełnione umyślnie lub nie umyślnie. Pokrzywdzony może również żądać naprawy szkody lub przeprosin, jeśli jest to ważna osobistość, to mogą one mieć charakter publiczny np. na łamach prasy czy w obecności reporterów. Wykroczenie może być również popełnione umyślnie lub nieumyślnie.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
Elektroniczny obieg dokumentów
Prawo a sprzedaż wysyłkowa
czytaj wiecej

Najnowsze opinie