data dodania: 2020-07-23 08:01:29

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki natury prawnej w rodzinie. Aspekty dotyczące tej gałęzi prawa regulowane są przede wszystkim przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, a także Kodeks Cywilny, ustawy szczegółowe. 

Z pojęciem prawa rodzinnego związane są takie zagadnienia jak chociażby władza rodzicielska. Są to obowiązki, ale też prawa, jakie ma w stosunku do małoletniego dziecka jego rodzic. Dotyczy to wychowywania, ale też pieczy nad majątkiem dziecka i przedstawicielstwa ustawowego. Władza rodzicielska z reguły przysługuje obojgu rodzicom. Dziecko, które pozostaje pod władzą rodzicielską powinno być według przepisów prawa posłuszne opiekunowi.
Dorośli muszą jednak pamiętać, aby władzę rodzicielską wykonywać zgodnie z szeroko rozumianym dobrem dziecka, a także interesem społecznym. Należy dziecko właściwie przygotować do pracy dla dobra społeczeństwa, rozwijać indywidualne uzdolnienia, a także dbać o prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy małoletniego.
Rodzice nie mogą stosować wobec dzieci kar cielesnych. Władza rodzicielska wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Sąd rodzinny może też pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, jeśli pojawią się istotne przesłanki. Może być to chociażby ubezwłasnowolnienie jednego z rodziców, nadużywanie władzy rodzicielskiej, zaniedbanie obowiązków względem dziecka w sposób rażący.  

Polecamy

Najnowsze artykuły

Pożyczka hipoteczna dla przedsiębiorców z sektora MŚP
Prawnik, radca prawny, adwokat - kim są i jakie mają uprawnienia?
Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
czytaj wiecej

Najnowsze opinie