data dodania: 2021-03-10 08:04:50

Prawo pracy

Prawo pracy to jedna z gałęzi szeroko rozumianego prawa. Jest to zbiór norm, a także zagadnień dotyczących powinności oraz praw pracowników, jak również pracodawców. Zawarte są one w takich dokumentach jak: Kodeks Pracy, ustawy i akty wykonawcze, porozumienia zbiorowe, statuty, regulaminy. Z prawem pracy mamy do czynienia na co dzień, chociaż nie zawsze o tym myślimy. Zagadnienia z zakresu prawa pracy mogą dotyczyć między innymi kwestii przysługującego pracownikom urlopu, możliwości rozwiązania umowy o pracę, ochrony pracy kobiet w ciąży, zasad nawiązywania stosunku pracy. 

 

Warto chociażby wiedzieć, iż są pewne grupy zawodowe, gdzie nie można zwolnić pracownika. Co prawda są od tej zasady pewne wyjątki, ale pojawiają się sporadycznie. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy firma ogłosiła upadłość, ewentualnie nastąpiła jej likwidacja. Zwolnić pracownika nie można przede wszystkim w czasie, kiedy przebywa on na wypoczynkowym urlopie lub przebywa na lekarskim zwolnieniu. Nie może dojść do zwolnienia podczas jakiejkolwiek usprawiedliwionej nieobecności w miejscu pracy. Warto ponad to wiedzieć, że pracodawca nie może pozbawić pracy osoby, której brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia emerytalnego wieku - pod warunkiem, że zatrudnienie w konkretnej firmie daje prawo do emerytury wraz z osiągnięciem określonego wieku. Szczególnie chronione są kobiety, które są w ciąży lub też niedawno urodziły dziecko. Pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży, ani kobiety, która aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym.

 

Prawo pracy jest bardzo ważne i pomaga nam w określonych sytuacjach. Reguluje niejasności, które wynikają z stosunku pracy, jednoznacznie mówi co pracodawcy wolno, a co jest zakazane. Im więcej wiemy na temat swoich praw i obowiązków, tym lepiej dla nas. Wiemy bowiem na co możemy sobie pozwolić, a co jest definitywnie zakazane. Prawo pracy bowiem nie tylko chroni pracowników, ale też pracodawców. Jasno i wyraźnie określa ich prawa i obowiązki.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
Elektroniczny obieg dokumentów
Prawo a sprzedaż wysyłkowa
czytaj wiecej

Najnowsze opinie