data dodania: 2021-03-10 09:05:32

Prawo cywilne- prawa prywatne

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która ściśle związana jest z normami, które regulują kwestie pomiędzy podmiotami prawa prywatnego.Prawo cywilne w Polsce jest prawem stanowionym i skodyfikowanym. Źródłem tej gałęzi prawa jest przede wszystkim kodeks cywilny. Prawo cywilne związane jest z licznymi zagadnieniami, zawiera w sobie liczne "podgałęzie".


W prawie cywilnym wyszczególnić można pewne działy - takie jak część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne. Prawo rodzinne jest wyspecjalizowanym działem prawa cywilnego. Zajmuje się ono stosunkami prawnymi w rodzinach.

Zagadnienia prawa rodzinnego to między innymi rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, prawo małżeńskie, obowiązek alimentacyjny. Z tą gałęzią prawa związane są ponad to takie pojęcia jak władza rodzicielska, adopcja, rodzina zastępcza, kuratela. W prawie rodzinnym nadrzędna jest zasada dobra dziecka. Zatem sąd rozstrzygając o sprawach dotyczących rodziny zawsze bierze pod uwagę to, co jest najlepsze dla małoletnich dzieci w konkretnej rodzinie. Prawo cywilne, jak widać, jest bardzo rozbudowane i zawiera w sobie rozliczne zagadnienia.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Prawo antymonopolowe: regulacje i sprawiedliwa konkurencja
Prawo i sztuka: ochrona prawna dzieł sztuki
Prawo ochrony konsumentów: rola prawnika w ochronie praw konsumentów.
Przestępczość gospodarcza i rola prawnika w jej ściganiu
Prawo imigracyjne: wyzwania i możliwości kariery
Wpływ kultury i tradycji na praktykę prawniczą
czytaj wiecej

Najnowsze opinie