data dodania: 2021-03-10 08:51:47

Prawa autorskie

W dużej liczbie przypadków w sieci spotyka się sytuacje, gdzie niewątpliwe utwory przykładowo publikacje tekstowe, umieszczane są na witrynie internetowej bez zgody autora, albo również osoby, której to przysługują prawa autorskie majątkowe danego utworu.

 

Jest to niezgodne z ustawą o prawie autorskim. Zauważając sferę ekonomiczną autorowi przysługiwać będą niezbite roszczenia względem chłopcy i dziewczęta, która utwór wykorzystała, czyli naruszyła prawa autora. Roszczenia tego rodzaju zawarte są w ustawie o omal autorskim i prawach pokrewnych. Osoba, której prawa autorskie finansowe pozostały bezprawnie naruszone, ma możliwość od drugiej strony, która owe prawo naruszyła, domagać się: lub oddania uzyskanych z tego tytułu zyski, lub też naprawienia szkody. Naprawienie wyrządzonej szkody ma możliwość odbyć się na ogólnych zasadach, albo też poprzez zapłatę takiej kwoty pieniężnej, która odpowiada dwukrotności wynagrodzenia, które byłoby autorowi należne za wydanie zgody na wykorzystanie z danego utworu. W przypadku naruszenia zawinionego będzie to trzykrotność wynagrodzenia. 

Polecamy

Najnowsze artykuły

Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
Elektroniczny obieg dokumentów
Prawo a sprzedaż wysyłkowa
czytaj wiecej

Najnowsze opinie