data dodania: 2021-03-10 08:18:55

Podstawowe prawa człowieka

Każdy z nas ma swoje prawa wynikające wyłącznie z tego, że jest on człowiekiem. Prawa te są niezbywalne i nie można ich nikomu odebrać. Większość z nich znajduje się w konstytucji, ale i innych kartach prawnych i kodeksach. W wielu krajach świata prawa człowieka są jednak łamane i co chwila słyszymy o poniżaniu ludzi czy ograniczaniu ich wolności. Zazwyczaj takie działania mają miejsce w państwach o ustroju autorytarnym czy totalitarnym.

Podstawowe prawa człowieka to z pewnością jego godność osobista, której nie można kwestionować. Co więcej nie wolno prowadzić żadnych działań jej urągających. Poza tym każdy z nas jest wolny i nie można mu tej wolności ograniczać.

 

Mamy również prawo do jawnego wyrażania swoich poglądów oraz posiadania odrębnego zdania od innych. Nie można nas dyskryminować z żadnego powodu, pochodzenia, rasy czy religii. Nikt nie może być wyśmiewany ani poniżany, bo ma inne poglądy czy też inaczej wygląda. Mamy również równouprawnienie pomiędzy kobietami a mężczyznami, chociaż czasami ciężko się go dopatrzeć w niektórych sytuacjach. Ciągle kobiety bywają pokrzywdzone, szczególnie jeśli chodzi o ich wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Mężczyźni zarabiają od nich więcej nawet na tych samych stanowiskach. Do naszych praw należy również prawo do głosowania na przedstawicieli państwowych, wpisane jest to w ustrój demokratyczny. Najważniejszym prawem człowieka jest jednak to do życia i kierowania swoim życiem oraz wolności. To dzięki niemu każdy z nas istnieje, uczy się, studiuje i wykonuje daną pracę w przyszłości

W wielu krajach świata prawa człowieka są jednak łamane i co chwila słyszymy o poniżaniu ludzi czy ograniczaniu ich wolności. Zazwyczaj takie działania mają miejsce w państwach o ustroju autorytarnym czy totalitarnym.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
Elektroniczny obieg dokumentów
Prawo a sprzedaż wysyłkowa
czytaj wiecej

Najnowsze opinie