data dodania: 2020-07-31 14:39:14

Na czym polega praca notariusza?

Zastanawiasz, jakie są kompetencje notariusza i na czym dokładnie polega jego praca? Notariusz pracuje w kancelarii prawnej i z pewnością będziesz miał z nim do czynienia, gdy będziesz chciał nabyć prawa własności działki, przekazać darowiznę, a także nabyć prawa własności.

Notariusz jest jednym z zawodów prawniczych, do którego zdobycie kwalifikacji wymaga nawet kilku lat nauki, zdawania egzaminów oraz stażu pod opieką doświadczonego notariusza. Praca notariusza w dużej mierze polega na podejmowaniu czynności prawnych, których uchybienie jest równoznaczne ze zwolnieniem dyscyplinarnym z wykonywanego zawodu.
Notariusz przygotowuje akty notarialne, sporządza poświadczenia, wypisuje protokoły, a także przyjmuje na przechowanie pieniądze lub inne papiery wartościowe. Co więcej, do zadań notariusza należy sporządzanie wyciągów dokumentów, odpisów i wypisów, a także sporządzanie projektów aktów, oświadczeń czy dokumentów na żądanie którejś ze stron.
Dokumenty, którymi zajmuje się notariusz, mogą dotyczyć prawie każdej dziedziny, np. nieruchomości, założenia spółki, czy poświadczenia upoważnienia. Notariusz tworzy pisma dla każdej strony, następnie je odczytuje oraz potwierdza swoim podpisem, który jest potwierdzeniem autentyczności dokumentów. W Polsce notariusze są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii izby notarialnej.

Notariusz pracuje w kancelarii notarialnej, w której przyjmuje klientów, jednakże jeżeli wymaga tego sytuacja, może wyjechać do klienta, który np. na łożu śmierci pragnie sporządzić testament. Dużą częścią tego zawodu oprócz znajomości prawa są kontakty międzyludzkie. Praca notariusz jest jednak pracą dla samodzielnej jednostki, chociaż jest on nadzorowany przez radę izby notarialnej, a także Ministra Sprawiedliwości. Swoją pracę notariusz musi zatrzymywać w tajemnicy, nie może jej wyjawiać innym osobom. Co więcej, notariusz musi być na bieżąco z obowiązującymi obecnie przepisami.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Pożyczka hipoteczna dla przedsiębiorców z sektora MŚP
Prawnik, radca prawny, adwokat - kim są i jakie mają uprawnienia?
Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
czytaj wiecej

Najnowsze opinie