data dodania: 2021-03-10 08:02:50

Apelacja - czym jest i kiedy można jej żądać?

W Polsce obowiązuje prawo dwuinstancyjności postępowania sądowego. Oznacza to, że od każdego wyroku, który zapadł w sądzie pierwszej instancji można się odwołać. Odwołanie to jest realizowane poprzez apelację. Każdy sąd, który orzeka w naszej sprawie jako pierwszy jest sądem pierwszej instancji. Jeżeli nie zgadzamy się z jego wyrokiem, przysługuje nam prawo do odwołania czyli złożenia apelacji.

Kiedy jako pierwszy w naszej sprawie orzeka sąd rejonowy, to apelacja przysługuje do sądu okręgowego, a kiedy był to sąd okręgowy, to sprawa ląduje w sądzie apelacyjnym. Apelację wnosi się na piśmie i należy ściśle trzymać się terminów jej złożenia, inaczej nie zostanie przyjęta do rozpatrzenia. Odwołanie od wyroku składa się do dwóch tygodni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli w tym czasie nie złożymy wniosku o apelację na bazie nowych dowodów, przesłanek czy informacji, wyrok się uprawomocni i nie będzie od niego odwołania.

Co ważne, apelację wnosi się do sądu, który wydał wyrok, a nie tego, który ponownie rozpatrzy naszą sprawę. Poza tym apelacji nie można się domagać bez uzasadnienie od wyroku. Z kolei owe uzasadnienie wymaga złożenia pisma w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroku jest niezbędne do sporządzenia apelacji, bo trzeba na jego podstawie wskazać zarzuty, z którymi osoba składająca odwołanie się nie zgadza. Zarzuty, jakie składamy w apelacji nie muszą być poparte artykułami prawa, można je sporządzić w sposób ogólny, co znacznie ułatwia sprawę.

Polecamy

Najnowsze artykuły

Urlop macierzyński- dla kogo i jak długi?
Jakie są zadania kancelarii adwokackiej?
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Prawo cywilne- prawa prywatne
Elektroniczny obieg dokumentów
Prawo a sprzedaż wysyłkowa
czytaj wiecej

Najnowsze opinie